Investigator H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)

I am a huge Sherlock Holmes fan, so when I learned about the  H&V (Heroes & Villains Miniatures) masterpiece version, I simply couldn’t resist! It was a must-have on my to-paint list. 😀 The brush ran as if on autpilot thanks to excellent quality of the busts sculpted by Raul Garcia Latorre. Highly recommended! 🙂

Jestem miłośniczką Sherlocka Holmesa i kiedy dowiedziałam się, że w popiersiach od H&V (Heroes & Villains Miniatures) jest jego wersja – majstersztyk, to nie było mowy, żebym sobie odmówiła! To jest must-have na mojej liście pomalowanych modeli wyrzeźbionych przez Raula Garcię Latorre. 😀 Pędzel się prowadził jak na autopilocie – rewelacyjna jakość popiersi. Polecam! 🙂

H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)
H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)

Why sci-fi Sherlock Holmes?

I always wanted to see a sci-fi version of Sherlock Holmes, so I created my own. I am surprised that (asode for a few contemporary ones) new victorian incarnations keep being created, because to me Sherlock Holmes is an universal character, not bound to living in a particular period of history. I think I was inspired by the “Chappie” movie – I fell in love with the concept of near future and difficult beginnigs in relations between humans and robots. I loved this comical helplessness.

Moim marzeniem było zobaczyć Sherlocka Holmesa w wersji sci-fi, dlatego stworzyłam w tym klimacie własnego. Osobiście dziwię się, że (oprócz nielicznych współczesnych) nadal powstają coraz to kolejne wersje wiktoriańskie, bo Sherlock Holmes to postać umiwersalna – ponadczasowa. Do stworzenia takiej wizji popchnął mnie chyba film “Chappie” – zakochałam się w klimacie niedalekiej przyszłości i trudnych początkach w budowaniu relacji ludzkości z robotami. Komiczna nieporadność mnie zachwyciła.

H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)
H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)

H0L-M35 or Holmes?

In my creation it’s Dr. Watson who is the main character, a creator of a superinteligent robot. This is the very first H0L-M35, and his appearance has been inspired by 200-years-old sketches, as the thing is set in 2104. 😉

W mojej kreacji głównym bohaterem w tym duecie jest Dr Watson – konstruktor superinteligentnego robota. To pierwszy egzemplarz H0L-M35, a jego wygląd dosłownie nawiązuje do szkiców sprzed dwustu lat, bo to rok 2104. 😉

 

The retro style of these busts made me play a bit with their clothes, so Dr. Watson turned out into a victorian hipster – an excentric geek, who (just like me) used to read  all the Sherlock Holmes stories. Having been contracted for building a robot for criminal investigation department, he decided to refer to traditional values. This old-fashioned look was accepted and has been endearing for the last 35 years.

Ich klimat retro wymusił na mnie zabawę strojem, tak więc z Dr. Watsona wyszedł wiktoriański hipster – zakręcony ekscentryk, który, tak samo jak ja, swego czasu zaczytywał się w opowieściach o Sherlocku Holmesie. Otrzymawszy zlecenie na wykonanie robota dla dochodzeniówki, postanowił wyglądem nawiązać do tradycyjnych wartości. Staroświecki wygląd przyjął się i wzbudza sympatię już od 35 lat.

Sherlock Holmes. Portrait by S. Paget
Sherlock Holmes. Portrait by S. Paget

Where are you going now?

I was happy to present the models at the 6th Figure Painting and Sculpting Show in Toruń, where the models were awarded.  I am sure there must be a Sherlock fan, who will appreciate the models and would like to give them a new home. 🙂

Z radością zaprezentowałam tę pracę na VI Festiwalu Malarstwa i Rzeźby Figurkowej w Toruniu, gdzie wygrały dla mnie nagrodę w kategorii popiersi fantastycznych. Na pewno znajdzie sie miłośnik Sherlocka, który ich doceni i przygarnie. 🙂

And I am already dreaming of another duo from Heroes & Villains Miniatures… I only wonder when I am going to find time to paint something of my own choice?

Ja zaś marzę o kolejnym duecie od Heroes & Villains Miniatures… Tylko kiedy znajdę znów chwilę na niczym nie poskromiony czas malowania własnego modelu?

This model is available for sale now. If you are interested in adding it to your collection, contact us, please. 🙂

Elementary, my dear Watson!

Ok, maybe Sherlock never said that, but it’s cool nevertheless. Hope the miniatures will look cool as well 🙂