Miniature painting weekend in Opole, PL

Miniature painting weekend – Opole, Poland

Miniature painting weekend in Opole, PL
Opole, PL

This time I met my fellow painters in Opole, so we could spend some time painting things for ourselves during the weekend. 🙂

Tym razem spotkałam się w Opolu  z kolegami-malarzami, żeby przez weekend pomalować coś dla siebie. 🙂

Miniature painting weekend in Opole, PL

Our hosts

Krzysztof Kobalczyk and Michał Gmitrasiuk got us a good room for painting and allowed us to be their guests at their own places. So at the very moment I would like to thank Iwona and Tomek, who managed to survive the locus attack that we were. 😉 These two hearts are for you:

Krzysztof Kobalczyk wraz z Michałem Gmitrasiukiem zorganizowali fajną salę i gościli nas pod własnym dachem. Z tego miejsca pozdrawiam Iwonę i Tomka, którzy jakoś wytrzymali nalot szarańczy. 😉 Dedykujemy Wam dwa serca:

Miniature painting weekend in Opole, PL

Painting

I managed to take a peek at Krzysztof Kobalczyk’s way of painting skin, Gimiak’s metallics, mix of grey with grey on Piotrek‘s models, and Kuba’s shading of white.

Udało mi się podejrzeć malowanie skóry w wydaniu Krzyśka Kobalczyka, metaliki Gimiaka, przeplatankę szarości z szarością na modelach Piotrka, a u Kuby cieniowanie bieli.

Miniature painting weekend in Opole, PL Miniature painting weekend in Opole, PL

We painted for a day and a half, so in the meantime I snatched some paints from the boys, as I like to test new products.

Malowaliśmy pòłtora dnia, więc w przerwach podbierałam chłopakom farby, bo lubię wypróbowywać nowe rzeczy.
Miniature painting weekend in Opole, PL

Miniature painting weekend in Opole, PL
You see, I did some painting. Or prefended well 😉

Miniature painting weekend in Opole, PL

And here’s a presentation of the most comfortable painting positions, as presented by us. 🙂

A to prezentacja najwygodniejszych pozycji w naszym wydaniu 🙂

Miniature painting weekend in Opole, PL
Physical exercise for painters

Back in Opole’s past!

The Kubuś milk bar is the best in Opole and we had some Silesian dumplings (a kind of potato dumplings) in one of the breaks – the attraction that Michał organized! Ambience of the Polish People’s Republic was still present there and we enjoyed it, even though the cutlery was not chained to tables. 😉

Bar mleczny Kubuś najlepszy w Opolu i kluski śląskie w przerwie – atrakcja zorganizowana przez Michała! Klimat PRL w dechę, choć obiecanych sztućców na łańcuchu nie było 😉

Kubuś milk bar during miniature painting weekend in Opole, PL
Kubuś milk bar
Miniature painting weekend in Opole, PL
Native creature?

Miniature painting weekend in Opole, PL

Looking forward…

Now Piotrek feels he can bear the burden of organizing the next meeting in Wrocław. 😉

Piotrek czuje, że udźwignie ciężar zorganizowania następnego spotkania we Wrocławiu. 😉

One thought on “Miniature painting weekend – Opole, Poland”

  1. Dawno nie odwiedziłem tej strony, a szkoda. Cztery dni po fakcie dowiaduję się że się takie rzeczy w Opolu działy. Może jeszcze kiedyś się złapię i zatonę w nostalgii 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.