Workshops open / Warsztaty otwarte

Workshops open! / Warsztaty otwarte!

I decided to make my workshop open for fellow painters and modellers. Feel free to come here and join me in painting. 🙂

Postanowiłam udostępnić pracownię dla malarzy i modelarzy. Kto chętny może wpadać i wspólnie pędzlować. 🙂

And so we did it…

The  first guests were my good painting friends that I’ve known for years. How much laughing we had and how much brush-cleaning water we drank in the meantime, only we can tell! ;-)))

Pierwsi goście to dobre sprawdzone przez lata towarzystwo od pędzla. Ile śmiechu, a ile farby ubyło, a ile wody do pędzli się przy tym wypiło! ;-)))

Timeframe of next meetings has been set, so if you are interested in joining us, why don’t you ask about available dates?

Częstotliwość spotkań ustalona, chętnych do przyłączenia się zachęcam do wysłania zapytania o termin.

Everybody painted their own stuff. Some with more and some with less determination. (Some of us have deadlines to chase).

Każdy malował swoje, jedni bardziej, inni mniej zawzięcie (terminy w końcu różnie nas gonią).

The furniture was not very luxurious, but we found enough room for all of us (even to have a short nap) ;-))

Wyposażenie mamy skromne, ale dla każdego miejsce się znalazło (nawet na ucięcie komara 😉 )

Regeneration between painting sessions

… albo lekturę branżowej literatury.

Mahon was in heaven – back to painting after many years of break.

Mahoń w siódmym niebie — po latach wrócił do pędzla.

Oh yeah, that’s still Mahon. Painting again. Who would have expected?

We decided to try every range of paints out, and to judge them with connoisseur’s (or gourmet’s) precision. 😉

Postanowiliśmy spróbować każdą paletę farb, i z koneserską precyzją, lub może jak na smakoszy przystało, je ocenić 😉

Don’t try it at home, kids. Not without your 2+ save!

Kudłaty, with his impressive height, likes to blend in with the surroundings 😉 He perfected this skill!

Kudłaty jak na człowieka słusznego wzrostem lubi wtapiać się w otoczenie 😉 Opanował tą umiejętność do perfekcji.

Do you rememer the GD2008 T-shirt on the wall? Is your signature there?

And is Bartek envious, like the shoemaker that has no shoes himself? 😉 He would also like to paint such nice minis if it wasn’t for the commissions he was doing. Hehehe

A u Bartka zazdrość szewca, co bez butów chodzi? 😉 Też by sobie takie fajne pomalował, gdyby nie trzaskał zamówienia za zamówieniem, hehe

Envious, isn’t he? 😉

Kacpero at work:

Kacpero przy pracy:

Kudłaty’s WIPs from this painting session:

Kudłatego WIPy ze spotkania:

I loved this paint that Kudłaty brought. I will keep taking it from him. 😀

Zachwycił mnie ten kolor u Kudłatego, będę mu podbierać. 😀

Kacpero shared his silver NMM recipe with me:

Kacpero sprzedał mi patent kolorystyczny na srebrny NMM:

Best guarded secret of NMM painters!

… And we will do it again!

So if you happen to be around, near Poznan, and feel like joining – get in touch, and we’ll surely enjoy painting together! 🙂

We will not only spend some time painting with fellow hobbyists and exchanging experiences, but also try out modelling supplies and materials from various brands and techniques used by other participants of our meetings. See you soon!

Jeśli przypadkiem znajdziecie się w okolicy Poznania i chcecie się przyłączyć – odzywajcie się, na pewno razem będzie nam raźniej! 🙂

Nie tylko wspólnie spędzimy czas malując i wymieniając doświadczenia, ale także wypróbujemy materiały różnych producentów i różne techniki używane przez uczestników spotkań. Do zobaczenia!

3 thoughts on “Workshops open! / Warsztaty otwarte!”

  1. I’m so sad I’m not even close from you and those events.
    Well at least we got some nice résumé & pictures to confort oursleves.

    You guys all seems great, keep on the great work and the great mood ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.