Pyrkon 2017

Pyrkon 2017

For me the most important event in Poznań is Pyrkon. I wait the whole year for it, so I was really sorry when I found we wouldn’t be organizing the miniature painting exhibition and contest there this time. We still hope that the next year we will manage to meet the staff and explain the concept to them. Still trying to find the best connection 😉 An opening leading to the goodwill department.

Dla mnie najwieksze wydarzenie w Poznaniu to Pyrkon. Czekam na niego cały rok, więc wyjątkowo przykro mi było kiedy okazało się, że w tym roku nie uda nam się zorganizować wystawy figurkowej połączonej z konkursem. Mocno liczymy, że w przyszłym roku, uda się dostać na spotkanie z organizacją. Szukamy dojścia 😉 szczeliny w dziale przychylności.

Pyrkon 2017
No, they’re not the staff here. Maybe they would be interested in a miniatures exhibition though?

When I realized we won’t be bound to a particular exhibition place this time it was already late, so I didn’t manage to sign up for any lectures. I only managed to see the exhibitions and “feel the holiday athmosphere”. 😉 Just like every year, when I wander through the pavilions I am impressed by the amount of work done by the volunteers to prepare their sections. We, usual Pyrkon guests, appreciate it very much!

Zbyt późno dotarło do mnie, że podczas tego Pyrkonu nie będziemy uwiązani do miejsca wystawy i nie zdążyłam zapisać się na prelekcje. Ale miałam czas zwiedzić wystawy i “poczuć atmosferę świąt”. 😉 Jak co roku gdy wędruję między pawilonami, zachwyca mnie ogrom pracy wolontariuszy jaki wkładają w przygotowanie swoich działów. My zwykli konsumenci Pyrkonowi, jesteśmy Wam bardzo wdzięczni!

Pyrkon 2017
LEGO exhibition at Pyrkon 2017
Pyrkon 2017
Some Star Wars LEGO sets
Pyrkon 2017
And the battle for Hoth built from LEGO.

The boardgames section served us really well, and professionally helped us borrow a suitable game. The kids corner and Elixirs class inspired by Hogwarts were both checked and Balrog left really enthusiastic.

Dział planszówkowy obsłużył nas sprawnie, a w wypożyczalni pomoc w doborze gry fachowa. Kącik dziecięcy i zabawa w lekcję Eliksirów z Hogwardu zaliczona – Balrog wyszedł rozentuzjazmowany.

Pyrkon 2017
What can be better for two military-oriented Star Wars fans than getting dirty in the sand next to a downed Tie Fighter? 😉
Pyrkon 2017
Greedo, such a great guy to relax with in the Mos Eisley cantina.
Pyrkon 2017
»Wow, his uniform is even better than ours!«

I think there were slightly more artists with their works, but I would still consider their numer miserable. Every year I am surprised with this fact and maybe the terms on which they can get their stands should be changed, as I simply cannot believe that there are so few artists who would like to display their works there. There is never any shortage of mousepad sellers. 😉 Every year I try to purchase a few posters and artworks, and this time I was looking both for something to decorate my workshop with and for my apartment.  All the works were gladly signed and autographed by the authors.

Chyba odrobinkę więcej, choć wciąż jest to ilość z kategorii UBOGO, wystawiło się artystów plastyków ze swoim dorobkiem. Dziwi mnie to nieuchronnie rok rocznie, chyba powinno zmienić się warunki dla nich, bo nie wierzę żeby w polsce chciało się pokazać swój dorobek takiej garstce. Nigdy nie brakuje za to sprzedawców podkładek pod mysz. 😉 Co roku staram się kupić kilka grafik i plakatów, w tym roku szukałam czegość nie tylko do pracowni, ale i do mieszkania. Wszystkie są serdecznie opisywane przez autorów i chętnie autografowane.

Pyrkon 2017
At last some cool miniatures and bits! Shopping time! 🙂
Pyrkon 2017
Thanks guys, you made miniatures-shopping possible for me! 🙂
Pyrkon 2017
And well, not only me… You may be unable to recognize him under all the camo though 😉

I must say the event was pretty good, although I was unable to experience and enjoy it as much as I would have wished. I didn’t find too many points of interest for a miniature painter though. Finding attractions for gamers was much easier. I was able to do some small shopping for miniatures-related stuff, but for such a large convention it wasn’t really much. Fortunately the kids, who accompannied us, enjoyed much of what was going on around us.

Muszę przyznać, że impreza była dość udana, choć nie udało mi się doświadczyć i nacieszyć się nią w takim stopniu, jak bym chciała. Nie zauważyłam jednak zbyt wielu stanowsk i punktów programu skrojonych pod malarzy figurek. Jednocześnie dużo łatwiej było o atrakcje dla graczy. Udało mi się dokonać niewielkich figurkowych zakupów, ale jak na tak duży konwent, nie mogę powiedzieć żeby były one znaczne. Na szczęście towarzyszące nam dzieciaki miały frajdę z tego, co działo się wokół nas.

Pyrkon 2017
Such moments made our little guys so happy!
Pyrkon 2017
And then – even happier!
Pyrkon 2017
OK, guys, you can take this heavy thing back. 😉
Pyrkon 2017
I’d rather get a hat like this! 😀

I am sure I will return to Pyrkon in 2018. Maybe even with a miniatures exhibition and painting contest. I just hope that the staff manage to harmonize growth and expansion of the convention with its best aspects, which seemed to blur and dimnish slowly.

Na pewno wrócę na Pyrkon w przyszłym roku. Być może ponownie z wystawą i konkursem malarskim. Mam jednak nadzieję, że uda się zharmonizować rozwój i rozrost imprezy z jej najlepszymi cechami, które zdają się powoli rozmywać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.