Orc Pilot Bust

I was always a big fan of orc models and wanted to paint them for many years. Unfortunately nobody seemed to share my opinion, so I had to do it regardless of commissions and such, only for my own fun. And this orc pilot bust from Kromlech seemed like a perfect choice!

Of course the official box art painting is so good that trying to paint another standard orc would be of no use – why do something that has been done already? No need to copy somebody else’s ideas…

So I came up with my own concept! 🙄

Monument to an orc pilot

Orc Pilot Bust
Orc Pilot Bust – the whole model

Instead of painting him as an actual orc, I decided to make him a statue, a monument to a nameless orc pilot (or: the “collective” pilot). Orcs do honor their heroes in their own specific way, don’t they? 😉 But instead of making it bronze or stone, I went for a more crystal-like look, plus more realistic equipment. Just as if the statue was partially made from actual items or… trash. 😀

Small touches for fun…

If you pay enough attention to the model, you will see small pigeons pooping on the monument, depriving it of its remaining glory, much in the traditional orcish disrespectful way. There’s also some moss and grass growing on the statue, just as some might expect…

Orc Pilot Bust
Orc Pilot Bust

Then there’s the base, spotted with pigeon excrements and covered with propaganda posters calling all orcs to war (or: waaagh ;)). These are mostly based on actual war posters, but modified to suit the theme.

I hope you like the unorthodox approach to the model I took, and don’t mind the tongue in a cheek interpretation of the model. I think I had enough fun painting it and after being awarded for it at the show in Toruń,  don’t need it in my cabinet anymore ;), so if any of you feel like having such a model, why don’t you contact us about it?

Thanks for your attention and cheers!

This model is available for sale now. If you are interested in adding it to your collection, contact us, please. 🙂

“Medicine for sergeant Granny!”

I think I heard some kind of howling out there… Let me check the battlefield. Hey, it seems like a girl… chased by a wolf… carrying a basket or box of some sort… all covered in blood…

DON’T SHOOT! LET ME IN! Is Granny here? Got medicine for sergeant Granny!

Zdaje mi się, że słyszałem jakieś wycie… Sprawdzę pole bitwy.  Hej, zdaje się, że to jakaś dziewczyna… ścigana przez wilka… niesie jakiś kosz albo skrzynkę… cała we krwi…

NIE STRZELAJCIE! WPUŚĆCIE MNIE! Czy jest tam Babcia? Mam lekarstwa dla sierżanta Babci!

Usually I get to paint clean. Colorful and clean. Wouldn’t it be fun to paint someting dirty, and play with muted muddy colors again?

Zwykle przychodzi mi malować czysto. Kolorowo i czysto. Ale czy nie byłoby miło pomalować coś brudnego, ponownie pobawić się stłumionymi, ziemistymi kolorami?

Little Red Riding Hood
“Medicine for sergeant Granny, or Little Red Riding Hood

 

Concept

While waiting for models for my other projects to arrive, I decided to paint a mini-vignette with Little Red Riding Hood. Finding a suitable subject and concept took me some time but eventually I decided to go with a war theme.

Czekając aż dotrą do mnie modele do innych projejtów, postanowiłam pomalować mini-winietkę z Czerwonym Kapturkiem w roli głównej. Długo szukałam tematu i pomysłu, aż ostatecznie zdecydowałam się na scenkę wojenną.

Little Red Riding Hood hits Toruń!

The model has been waiting quite long to be finished, because I had to return to my main project. But I decided to finish her before leaving for Toruń, so I could present her at the show, and in result I even got to be awarded. 🙂

Praca dość długo czekała na wykończenie, bo musiałam wracać do moich głównych projektów, ale przed wyjazdem do Torunia postanowiłam ją dokończyć i zaprezentować na Festiwalu, a w rezultacie udało się nawet zdobyć nagrodę. 🙂

Little Red Riding Hood
“Medicine for sergeant Granny, or Little Red Riding Hood

Furry troubles

Here are more photos of the model. You can see how simplistic and poor the sculpt of the wolf is, especially the fur. Not much fun painting it, but the opportunity of not focusing on painting clean was a good compensation.

Poniżej zamieszczam więcej zdjęć tego modelu, widzicie jak uproszczona i słaba jest rzeźba wilka, zwłaszcza futro. Niezbyt przyjemnie się je malowało, ale możliwość nie skupiania się na czystości malowania zrekompensowała to z nawiązką. 

This model is available for sale now. If you are interested in adding it to your collection, contact us, please. 🙂

Investigator H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)

I am a huge Sherlock Holmes fan, so when I learned about the  H&V (Heroes & Villains Miniatures) masterpiece version, I simply couldn’t resist! It was a must-have on my to-paint list. 😀 The brush ran as if on autpilot thanks to excellent quality of the busts sculpted by Raul Garcia Latorre. Highly recommended! 🙂

Jestem miłośniczką Sherlocka Holmesa i kiedy dowiedziałam się, że w popiersiach od H&V (Heroes & Villains Miniatures) jest jego wersja – majstersztyk, to nie było mowy, żebym sobie odmówiła! To jest must-have na mojej liście pomalowanych modeli wyrzeźbionych przez Raula Garcię Latorre. 😀 Pędzel się prowadził jak na autopilocie – rewelacyjna jakość popiersi. Polecam! 🙂

H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)
H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)

Why sci-fi Sherlock Holmes?

I always wanted to see a sci-fi version of Sherlock Holmes, so I created my own. I am surprised that (asode for a few contemporary ones) new victorian incarnations keep being created, because to me Sherlock Holmes is an universal character, not bound to living in a particular period of history. I think I was inspired by the “Chappie” movie – I fell in love with the concept of near future and difficult beginnigs in relations between humans and robots. I loved this comical helplessness.

Moim marzeniem było zobaczyć Sherlocka Holmesa w wersji sci-fi, dlatego stworzyłam w tym klimacie własnego. Osobiście dziwię się, że (oprócz nielicznych współczesnych) nadal powstają coraz to kolejne wersje wiktoriańskie, bo Sherlock Holmes to postać umiwersalna – ponadczasowa. Do stworzenia takiej wizji popchnął mnie chyba film “Chappie” – zakochałam się w klimacie niedalekiej przyszłości i trudnych początkach w budowaniu relacji ludzkości z robotami. Komiczna nieporadność mnie zachwyciła.

H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)
H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)

H0L-M35 or Holmes?

In my creation it’s Dr. Watson who is the main character, a creator of a superinteligent robot. This is the very first H0L-M35, and his appearance has been inspired by 200-years-old sketches, as the thing is set in 2104. 😉

W mojej kreacji głównym bohaterem w tym duecie jest Dr Watson – konstruktor superinteligentnego robota. To pierwszy egzemplarz H0L-M35, a jego wygląd dosłownie nawiązuje do szkiców sprzed dwustu lat, bo to rok 2104. 😉

 

The retro style of these busts made me play a bit with their clothes, so Dr. Watson turned out into a victorian hipster – an excentric geek, who (just like me) used to read  all the Sherlock Holmes stories. Having been contracted for building a robot for criminal investigation department, he decided to refer to traditional values. This old-fashioned look was accepted and has been endearing for the last 35 years.

Ich klimat retro wymusił na mnie zabawę strojem, tak więc z Dr. Watsona wyszedł wiktoriański hipster – zakręcony ekscentryk, który, tak samo jak ja, swego czasu zaczytywał się w opowieściach o Sherlocku Holmesie. Otrzymawszy zlecenie na wykonanie robota dla dochodzeniówki, postanowił wyglądem nawiązać do tradycyjnych wartości. Staroświecki wygląd przyjął się i wzbudza sympatię już od 35 lat.

Sherlock Holmes. Portrait by S. Paget
Sherlock Holmes. Portrait by S. Paget

Where are you going now?

I was happy to present the models at the 6th Figure Painting and Sculpting Show in Toruń, where the models were awarded.  I am sure there must be a Sherlock fan, who will appreciate the models and would like to give them a new home. 🙂

Z radością zaprezentowałam tę pracę na VI Festiwalu Malarstwa i Rzeźby Figurkowej w Toruniu, gdzie wygrały dla mnie nagrodę w kategorii popiersi fantastycznych. Na pewno znajdzie sie miłośnik Sherlocka, który ich doceni i przygarnie. 🙂

And I am already dreaming of another duo from Heroes & Villains Miniatures… I only wonder when I am going to find time to paint something of my own choice?

Ja zaś marzę o kolejnym duecie od Heroes & Villains Miniatures… Tylko kiedy znajdę znów chwilę na niczym nie poskromiony czas malowania własnego modelu?

This model is available for sale now. If you are interested in adding it to your collection, contact us, please. 🙂

The Autumn miniature (Tam Lin)

I like to paint models from Dark Sword Miniatures, and this one was no exception. I had to re-interpret it a bit to make it different, but I think you got used to this approach with me… 😉

The Autumn Miniature (Tam-Lin)
The Autumn Miniature (Tam Lin)

Officially the miniature represents Tam Lin, a character from a Scottish ballad, and is very nice in itself. Unfortunately there has already been an official paintjob for this model, done by Jessica Rich, to there was no use going for the original concept.

Tam-Lin original art
Tam Lin original art

So I came up with my own concept for the model, making it The Autumn Miniature. I turned the horse into a landing pegasus and made it a bit more dynamic.

The Autumn Miniature (Tam-Lin)
The Autumn Miniature (Tam Lin)

I hope the concept is interesting enough as I really enjoyed working on this model (convrting, painting all the freehands, etc). I finished it in early 2017, but somehow didn’t find time to post it here yet.

Here are all the photos: