Avatar

A project suitable for dryads came to my mind, but won’t Avatar be more up-to-date? Maybe drayds are  passé already… I am googling for an answer.

W głowie powstał mi projekt pasujący do driad, ale właściwie czy Avatar nie jest bardziej aktualny? Może driady są passé… Googluję:

Avatar

Avatar

Judging by the number of dryad-themed portraits, it seems a common thing for women to dream about close contact with a tree, while Schwarzenegger has always secretly dreamed of an Avatar lookalike 😉

Sądząc po ilości portretów a’la driada, to powszechnym wśród kobiet jest marzyć o bliskim kontakcie z drzewem, natomiast Schwarzenegger w skrytości serca zawsze marzył o Avatarowym sobowtórze 😉

Avatar

There’s more of it, for example:

Tego jest więcej, na przykład:

Avatar

And how to avoid being discouraged about your concept?

No, no, I am not giving up! I am browsing the history of dryads in the world of miniatures. I remember a magnificent dryad, which I always dreamed to HAVE 😀 so this is where I am starting my digest:

I jak tu nie zniechęcić sie do pomysłu?

Nie, nie. Nie daje za wygraną, przeglądam historię driad w świecie figurkowym. Pamiętam wspaniałą driadę którą zawsze mi się marzyło MIEĆ 😀 i od niej zaczynam przegląd:

Avatar

Just as enchanting as always 🙂

Next I browse CMON and it seems there are just two popular dryad models, and most works use the same choice of models. The number ones are:

Zawsze tak samo zachwycająca 🙂

Następnie zaglądam na CMON i okazuje się, że są dwa popularne modele driad i niewiele prac wyróżnia się wyborem modeli. Numery jeden to:

Avatar
Dryad painted by PaintMinion

It’s a Reaper model, this one was painted by PaintMinion, but there are lots of color versions. No surprise, as the model is cool. It shares the first place ex aequo with Games Workshop dryads, here painted by Target.

Model z Reapera, tu pomalowany przez PaintMinion, ale wersji kolorystycznych znalazłam od zatrzęsienia. Nic dziwnego, model fajny. Pierwsze miejsce dzieli ex aequo z driadami z Games Workshopu, tu w wydaniu Target.

Avatar
painted by Target

Then there’s some hope:

Jest coś pokrzepiającego:

Avatar
1/9 scale from YS Masterpieces painted by Reynevan

The model is original, characterful and beautifully painted. There are some less popular models as well:

Oryginalny model, klimatyczny i pięknie pomalowany. Są jeszcze inne mniej popularne modele:

Avatar
from Enigma by Ivan_Serra

And things which escaped from under a scalpel:

I rzeczy które wymknęły się z pod skalpela:

Avatar
Dryade by Maryse
Avatar
Lorelei Dryad by fieldarchy
Avatar
Nyrissa, Dryad Queen by StillLifeMiniatures

I expected to find something more like this, where the dryad builds the ambience being a secondary character:

Znalazłam też coś czego spodziewałam się znaleźć więcej, właśnie jako drugoplanowa postać driada świetnie buduje klimat:

Avatar
by Matpaint

IMHO it’s better to come up with something by yourself than to paint a 50th copy of the Reaper dryad?

And how’s things with the Na’vi – the Avatar movie race? Are they popular, despised or omitted?

I only found two models:

IMHO fajniej jest samemu coś wymyślić niż iść na łatwiznę i malować 50. kopię Reaperowej driady?

A jak stoi sprawa z Na’vi – rasą z Avatara? Są popularni, pogardzani, czy pominięci?

Znalazłam dwa modele:

Avatar
sculpted by Francacereu, painted by Alex Lopez

And this one was made by Francacreu in SSfirm. It’s 8″ tall and was painted by the author’s friend – Alex Lopez

Tego z kolei zrobił Francacereu, rzeźbił w SSfirm, model wysoki na 8″, a pomalowany przez jego przyjaciela, Alex Lopez.

Avatar
from Andrea Miniatures painted by Bou87

It’s easier to find a costume than a miniature ;-] Is the movie gone with the wind already? The decision is up to the customer.

Łatwiej o kostium niż o figurkę ;-] Czyżby film przeminął z wiatrem? Jestem rozdarta, niech klient podejmie decyzję.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.