Sea.man’s blog – The beginning

Welcome to my first blog-type post here at Chest of Colors! I will try to show you my progress in becoming a better painter. I am a big fan of skirmish games like Hell Dorado, Mordheim or Necromunda. My favourite miniatures come from Confrontation. Ok, lets see what’s happening at my workbench…

Recently I have been playing a lot of Necromunda and here is my Escher band, whose name is Spice Girls.

Necromunda Escher gang - Spice Girls

More pictures from the beginning of painting the warband you can see at forum here. The girls are almost ready so at my desk is this guy for my raising Vampire Counts army. The new Krell from Games Workshop. I was that lucky  that I didn’t have to fill any gaps, so it really was a finecast 🙂 More skeletons and vampires you can find here.

Krell

And a little teaser what I got myself and hopefully will present to you see.

New miniatures

Enough talking, time for some painting 😉 see you next time!

sea.man

Blood Angels Contemptor Dreadnought – inspiration

I started the Blood Angels Contemptor Dreadnought outright. I found a suitable base:

Dreda robię od ręki, jest do Blood Angelsów. Mam podstawkę pasującą:

Blood Angels Contemptor dreadnought - WIP

Palette with colors for Contemptor

In my mind I have a picture of a frenzied character, but seen from his own perspective, I want to present his hallucinations. As usually what is in my mind is more like a picture, graphic art… How to deal with it?

I am bloodthirsty!

W głowie obraz postaci ogarniętej szałem, ale bardziej widziany z jego perspektywy, chcę zwizualizować też jego halucynacje. Jak zwykle to co mam w głowie to bardziej grafika… Jak sobie z tym poradzić?

Jestem żądna krwi!

300 Rise of an Empire poster

300 poster

Blood Angels Space MarineBlood Angels Contemptor dreadnought - inspiration

Gosh, Yellow One already did some freehands which were mostly like the ones I planned. But he was first and did it better than I would even dream. So let me follow my idol’s example and also make my model dirty 🙂 But I have to reconsider the concept of my freehands.

Choinka, Yellow One w dużej mierze zastosował takie freehandy, jak ja sobie zaplanowałam. Był pierwszy i zrobił to lepiej niż ja bym sobie zamarzyła. Wezmę przykład z idola i też mojego umorusam 🙂 Za to koncepcję freehandów przemyślę na nowo.

Dreadnought by Yellow One

To be continued…

Ciąg dalszy nastąpi…

Back from Pyrkon 2014 with some loot

Heya,
Last Saturday I had a very rare occasion to meet some friends from Chest of Colors authorities at big convention in Poznan – Pyrkon 2014.
The road was long and tiring but it was worthy every kilometer spent behind the wheel.
The convention was a total blast: there were tons and tons of attractions for just everyone interested in science-fiction or fantasy even a little bit: there were games (miniature wargaming, card games, larp from what I know and other), there were fans of post-apo movies and games properly dressed up and escorting zombie runaways, there were prelections, meetings with authors, meeting with game creators…
And that’s ‘s just what I managed to spot within very limited time I had a pleasure to spend at the place.
Why? Well mostly because I spend most of the time at miniatures glass cases watching entries for painitng contest (yes, there was also painting contest!) but also because I was actually just passing Poznan that day so my participation in the contest was something like a very enjoyable break in the tiring trip.

All in all I came back home the next day with 2 trophies (for zombie dragon and Scavvy gang), a little hangover, very good mood and even better memories. But I also met someone exceptional – a hint: it’s not a Santa…

I also met someone exceptional – a hint: it was not a Santa…

Hell Hound

Here’s my latest paintjob, (not so) cool doggy straight from hell… or to be more precise, from Reaper Miniatures.

I started painting it black, but I wasn’t really sure how I wanted it to look like. And then I’ve put The Darkness CD into my player, listened to this song…

… and all pieces found their place. The Hell Hound quickly became the Black Shuck, fur was painted as flames and there you go – my first completed miniature in 2014. Finally!

Hell Hound / Black Shuck
Black Shuck

Just a shy attempt / Nieśmiała próba

After such a long break in posting I nearly feel I should introduce myself 🙂

So I seem to be the same Ańa… still a red-haired girl with glasses and a paintbrush in her teeth, but probably a better mum.

Oh right! I am teaching my son that he cannot take all of my time and not everything can be done together. We already have the first success: during the last sickness I painted an “oh-so-cool knight who defeated a barracuda” (that unfortunately managed to eat Nemo’s mum, Coral).

So this year’s slogan would be “enjoying having a son”.
But it was not all – thanks to the silence on my blog I managed to reduce my backlog quite much. Now I will gladly return to blogging, but don’t count on long and valuable articles.

If you ever visit the Painting Mum blog again, you may find it dead. But as I said, I want to keep blogging, but now you will get some snippets of information from my life, collection of inspiration for my work, some poor photos from my mobile phone and laconic captions on my blog.
From now on it’s going to be a garbage blog, a scrapbook, for myself.

That’s the decision I made when my three-years-old Balrog (let’s keep the nickname here, because no other represents his personality so well) tried what it’s like to paint miniatures and just as I could expect (after 10 minutes of painting and 15 minutes of brewing mixtures on the mixing plate, only to apply them onto a troll’s skin and… spill them all over the workplace) he judged he’s great at it and it’s very easy for him. So if he’s so great, and I have hard time with it, how can you expect anything more from me?

Maybe one day I will reveal Balrog’s recipes to you.
I will put them somewhere in my notes which will now be published here at ChestOfColors.com but under the same old name, to keep it more confusing 😉

Chest of Colors used to give people motivation and power to comment and discuss, so maybe there you will eventually become more active commenters. I don’t pretend that without your comments this blog will only be my personal scrapbook. I will be satisfied anyway 🙂 but if it’s going to be good for you, well, it’s entirely up to you. The party simply is moving to a new place.

Le Banquet [Fenryll]
The party goes on… / Impreza trwa…

Po takiej przerwie niepisania czuję niemal, że wypada mi się przedstawić 🙂 
Niby jestem tą samą Anią … wciąż jeszcze rudą okularnicą z pędzlem w zębach, choć chyba lepszą mamą.

O właśnie! Uczę syna, że nie może zabierać mi całego czasu i nie wszystko można robić wspólnie. Mamy już pierwszy sukces: podczas ostatniego chorowania pomalowałam “fajniastego rycerza, co pokonał barakudę” (Szkoda, że zdążyła wcześniej zeżreć mamę Nemo – Koral).

Więc ten rok minął mi pod hasłem “nacieszam się synem”.
Choć nie tylko – dzięki minionemu blogowemu milczeniu mogłam podgonić wieeeele zaległości.
Teraz chętnie wrócę do bloga, ale nie liczcie na długie i wartościowe artykuły.

Jeśli jeszcze kiedyś zajrzycie na blog Painting Mum, pewnie zastaniecie martwy blog. Ale jak pisałam, zamierzam dalej pisać. Jednak teraz na moim blogu zobaczycie strzępy informacji z życia, zbiórkę inspiracji do pracy, marne fotki z telefonu i lakoniczne podpisy.
Będzie to od tej pory śmieciowy blog, bo dla mnie.

Tak postanowiłam gdy mój trzyletni Balrog (zostańmy przy tej ksywce, bo żadna inna nie oddaje równie trafnie jego osobowości) sprawdzał ostatnio jak to jest malować figurki i jak mogłam się spodziewać (po 10 minutach malowania i 15 minutach warzenia mikstur na tacce, by potem robić z nich okłady trollowi … i zalać całe stanowisko), uznał że jest w tym świetny i to jest bardzo łatwe dla niego. Skoro on jest świetny, a mnie jest zawsze pod górkę, to ‘z czym do ludzi’.

Może czasem zdradzę Wam receptury Balroga.
Wcisnę je między moje zapiski które od tej pory będę prowadzić na ChestOfColors.com
Pod tą samą nazwą dla zmyły 😉

Chest of Colors dawało kiedyś moc do komentowania i dyskutowania, może tam w końcu się rozpiszecie bo nie ukrywam, że bez Waszych komentarzy ten blog będzie jedynie moim scrapbookiem.
Tak czy inaczej ja będę usatysfakcjonowana 🙂 a co z Wami to tylko od Was zależy. Impreza po prostu przenosi się na nowe miejsce.