The Heartbraker

To be precise – he will not break your heart. He will tear it from your chest and eat it!

Kernuor, seer-drune – another blood-thirsty barbarian. Lots of bones on this one. 🙂

My drune force is nicely gaining strenght (although there are still more minis unpainted than painted).

 

Emperor Maximilian’s Knight

Challenge accepted, model started:

Wyzwanie podjęte – model rozpoczęty:

Emperor Maximilian's knight
Emperor Maximilian’s knight from Triumph

Fascinated and terrified with the details I reached out for the box. My enthusiasm died when I picked up a few tiny elements from the box.

Have the last smaller models made me lazy? I gave a closer look to the parts of the model and my smile disappeared even more when I noticed ugly mold lines on every single feather:

Zachwycona i przerażona ilością detali sięgnęłam po pudełko. Zapał szybko mi przygasł, kiedy wyjęłam z pudła garść drobnych części.

Rozleniwiona mniejszymi modelami, zaczęłam przyglądać się elementom i jeszcze bardziej spełzł mi uśmiech kiedy zobaczyłam brzydkie nadlewki na wszystkich piórach:

Emperor Maximilian's knight

I used a Dremel tool to smooth the feather surfaces. And when I got rid of the flash and mold lines (and also not-so-subtle sculpt of the feather texture) I regained hope of enjoyable brushwork. Sometimes it’s better to remove messy textures. And even more frequently my joy of painting is ruined by sculptors, who sculpt details in an untidy way  – mop-like hair, or wings covered with feathers which look as if their owner just survived a hurricane.

I really respect sculptors, who manage to restrain themselves when it comes to covering their sculpts with details. One of such sculptors is Kevin White (Hasslefree Miniatures). Such not-over-complicated sculpt has one additional advantage: it stimulates creativity, leaves more creative freedom to the painter. Yes, it’s definitely my favorite kind of sculpting!

Pomogłam sobie Dremlem i wygładziłam powierzchnie piór. Jak tylko pozbyłam się nadlewek, a przy okazji mało subtelnej rzeźby piór, nadzieja na przyjemne pędzlowanie do mnie wróciła. Czasem lepiej pozbyć się niestarannej faktury. A już najczęściej mi rzeźbiarze psują frajdę z malowania, rzeźbiąc niechlujnie detale : włosy jak mopy, czy skrzydła z piórami, jakby ich właściciel cudem przeżył zetknięcie z huraganem. Bardzo cenię sobie rzeźbiarzy, którzy potrafią zachować umiar w pokrywaniu rzeźby detalami. Do takich zalicza się Kevin White (Hassleefree Miniatures). Nie przekombinowana rzeźba ma jeszcze jedną zaletę. Pobudza kreatywność, pozostawia większą swobodę malarzowi. Tak, to zdecydowanie mój ulubiony typ rzeźby!

Suzi from Hasslefree Miniatures
Kev White’s sculpts leave a lot of freedom for the painter

Alice from Hasslefree Miniatures

There are some great sculpts with every millimeter of surface planned and covered with details. I think they must be most eagerly purchased by collectors and painters who are happy to get easy results by simply picking out details with a wash (not that I am picking at anybody ;-)). These models nearly color themselves without much help from the painter, and the results are quick to achieve and so they can easily make the painter happy. I have some miniatures like that at home :-)) They sit in a drawer unpainted – I consider them finished works. For me they don’t require coloring. They already have pretty lace, embroidery and details like a torn band, carved handle of a weapon, and some real gems even beautifully captured facial expressions.  Mood captured in every millimeter of the sculpt. So I watch them and wonder “why would I cover it with paint?”

But most frequently I need to file off the sculptor’s over-eagerness to save some fun for myself. I hope nobody feels offended with what I wrote, but it’s more of a matter of my personal preference and taste.

Są na rynku świetne rzeźby, z zaplanowanym każdym milimetrem powierzchni. Kupują je chyba najchętniej kolekcjonerzy i Ci, którzy po washu cieszą się efektem końcowym osiągniętym bez wysiłku (nie wytykam nikomu, ;-)). To modele, co się same kolorują, a szybki efekt wzbudza entuzjazm). Mam trochę takich figurek w domu :-)). Leżą w szufladzie nie pomalowane – uważam je za dzieło skończone. Dla mnie one nie wymagają pokolorowania. Mają piękne koronki, hafty, obszarpaną przepaskę, rzeźbioną rękojeść, a prawdziwe perełki mają nawet cudnie uchwycony wyraz twarzy. Nastrój wyrzeźbiony w każdym milimetrze. Patrze na nie i myślę “Po co to przykrywać farbą?”

Ale najczęściej, żeby nie psuć sobie zabawy, muszę spiłować nadgorliwość rzeźbiarza. Mam nadzieję, że nikt nie poczuł się dotknięty – to indywidualna sprawa i moje preferencje.

Golden Viking from Grytz
Not much freedom for the painter here, everything’s covered with details already…

Back to the knight now! On the quilted  surface also suffered from some casting problems:

Ale wróćmy do rycerza! Na pikowaniu też była nadlewka:

Emperor Maximilian's knight   Emperor Maximilian's knight   Emperor Maximilian's knight

Emperor Maximilian's knight

All the corrections took me more time than it should due to some quadrupeds playing around. Matrix had some company that day, and both dogs must have assumed I should also get involved in playing with them. 😉

Czas tych poprawek skutecznie wydłużały mi czworonogi. Matrix miał tego dnia towarzystwo, ale oba psiaki uznały, że mnie też trzeba wciągnąć do zabawy. 😉

dogs at play

Fury of the Norsemen

The day when courier coming to my office with the parcel for me is always a good day!

This time inside the box was long awaited Viking’s bust from Castle Miniatures. Sculpted by Yuri Serebriakov – former Seil Models sculptor – it’s one of best models in this scale I’ve seen.

Model comes in small but thick and rigid box (box sustained pressure of 20 tomes of PWN Encyclopedia). Inside parts are protected by foam and bubble foil for addicts 😉 So if parts were not packed damaged or wrong there’s really small possibility that anything will be damaged during delivery. Model’s price is average for this kind of miniatures, but for this quality I would pay even more without hesitation.

Viking Warrior

Here you can see all parts that are in the set. It’s highly customizable (for the bust…) as there are two different hats and one helmet to choose from.

Viking Warrior

Viking Warrior

The resin is of very good quality and the cast is almost perfect – no missing parts, bubbles and whole that other stuff that annoys the modeler. There are only few visible mold lines than can be removed without any problem. In fact the only thing to do is to fit the needle to the cloak’s buckle – the hole have to be carefully drilled to place the needle in the right spot.

The sculpt itself is great and very detailed. In my honest opinion Yuri Serebriakov is one of most talented sculptors these days. This model is exactly what I picture to myself when I think of viking warrior.

Viking Warrior Viking Warrior

For me it’s one of the best models in larger scale I’ve ever seen, both looking at technical part (casting, resin quality) and project and sculpt. Painting it will be a lot of fun!

Time for changes / Czas na zmiany

Today I am doing the finishing touches on the dreadnought. Yuppie!

Time of the renaissance knight is coming. Oooh, this project is a challenge. It scares me. Such amount of freehand painting always makes me feel uncomfortable. Do you know the feeling on sitting with a miniature and being afraid of touching it with a brush because you might ruin it?

One of my good customers made sure I have something else to do as well:

Kończę dziś ostatnie poprawki na dreadzie. Jupiiii!

Nadchodzi czas na renesansowego rycerza. Uuuu ta praca to wyzwanie – budzi we mnie lęki. Taka ilość freehandów zawsze budzi u mnie zwiechy. Macie czasem tak, że siedzicie przed figurką i boicie się jej dotknąć pędzlem, żeby nie skopać?

Jeden z moich dobrych klientów zadbał, żebym miała odskocznię:

New miniatures
New miniatures… to be painted

And an alternative method of dealing with a shaky hands day is a “file day” 😉

So tomorrow I am going to file while watching the “Jungle Book” – Balrog is on a sick-leave.

Alternatywna metoda na radzenie sobie z dniem trzęsących się rąk, to “dzień z pilnikiem” 😉

Jutro będę piłować przy “księdze dżunglii” – Balrog na L4.