Project: Workshop #1

As you may know, I moved to a new work place in the previous year. When I decided I would be staying there for longer, I wanted to adjust it to my needs and expectations. I had used to paint at home, at a desk as small as 40x80cm and it had been good enough as long as I could occupy the dining table sometimes. This meant my expectations were not high but I had little experience in organizing such working space. So I kept moving my stuff around in various configurations for half a year or so, before I finally thought I knew what I needed and where to put the things.

Jak pewnie wiecie, w ubiegłym roku przeniosłam się do nowej pracowni. Kiedy już postanowiłam, że zagoszczę tam na dłużej, uznałam, że najwyższy czas przystosować ją do moich potrzeb i wymagań. Dotychczas malowałam w domu przy małym biureczku 40x80cm i dawałam sobie radę, okazjonalnie wypożyczjąc stół w jadalni. Nie miałam więc zbyt wiele wymagań i doświadczenia w organizowaniu takiej przestrzeni. Rozstawiałam więc graty w różnych konfiguracjach przez pół roku i wreszcie udało mi się ustalić czego potrzebuję i gdzie co chcę umieścić.

Modest beginnings
In the beginning I had to do with simple solutions 😉

The meeting at Hussar

I knew from the very beginning that I would be unable to make it all in one go and it would take me some time, but I was still surprised to see it taking me as much as half a year. The concept became more precise in my mind after Hussar 2016, where I had a chance to have a longer chat with Piotr of HobbyZone.

Od początku wiedziałam, że nie uda mi się tego zrobić za jednym razem i że zajmie mi to trochę czasu, ale że aż pół roku, to się nie spodziewałam. Plan doprecyzowywał się w mojej głowie łatwiej po wizycie na Hussarze 2016, gdzie miałam okazję porozmawiać przez dłuższą chwilę z Piotrem z HobbyZone.

HobbyZone logo

You surely know HobbyZone…

Most painters and modelers may recognize HobbyZone as a manufacturer of popular hobby equipment. I have already reviewed some of their products (painting station, paint racks and boxes for transporting miniatures) and even then we discussed the subject of potential new items which might be interesting for miniature painters and which were not commonly available already. I suggested a few ideas and solutions, considering modularity the most interesting of them all. I thought that building one’s workshop from such “building blocks” that could be arranged in the way you want would allow every hobbyist to create the kind of workspace they might need, and then expand or modify it when such need arises. For example when I feel in need of another reorganization of my work. ;-D

Większość malarzy i modelarzy może kojarzyć HobbyZone jako producenta popularnego wyposażenia pracowni modelarskich i malarskich. Już wcześniej recenzowałam ich produkty (stanowisko malarskie, stojak na farby i skrzynki do transportu modeli) i wtedy wspólnie rozważaliśmy jakie dodatkowe produkty byłyby przydatne malarzom i czego brakuje na rynku. Zasugerowałam parę elementów i rozwiązań, z których najtrafniejsza wydała mi się modularność. Wydawało mi się, że zbudowanie warsztatu z “klocków”, które można by zestawiać według własnego uznania pozwoliłoby każdemu hobbyście stworzyć warsztat na miarę własnych potrzeb, a w razie potrzeby – stopniowo go rozbudowywać lub modyfikować, kiedy np. znów mnie najdzie potrzeba zmiany organizacji pracy ;-D

Modular workshop from HobbyZone
Modular workshop from HobbyZone

I think I was not the only painter with such needs, because while searching for possible solutions for my workshop I stumbled upon a wide range of suitable modules, and it was in HobbyZone catalogue!

Wydaje mi się, że moje zdanie nie było odosobnione, bo przeglądając potencjalne rozwiązania dla mojej pracowni trafiłam na spory wybór modułów, jakie sama miałam w głowie i to właśnie w katalogu HobbyZone!

All elements can be connected with magnets
All elements can be connected with magnets

Project: Workshop is born!

As I already mentioned, we had a chance to chat a bit at Hussar and so the “Project: Workshop” was born. We decided to present some possible options that can be achieved with HobbyZone products, and not in theory but using the actual, real example of my own workspace. I also wanted to share a few suggestions of my own solutions and tests of the products I used.

Jak już wspomniałam, na Hussarze mieliśmy okazję porozmawiać i tak narodził się “Projekt Pracownia”. Postanowiliśmy wspólnie przedstawić ludziom przykładowe rozwiązanie, jakie można osiągnąć dzięki produktom HobbyZone, na prawdziwym, praktycznym przykładzie, wraz z kilkoma sugestiami co do moich własnych rozwiązań i testem wykorzystanych produktów.

Example of HobbyZone products
Example of HobbyZone products
Example of HobbyZone products
Example of HobbyZone products
Example of HobbyZone products
Example of HobbyZone products
Example of HobbyZone products
Example of HobbyZone products

My concept

On the HobbyZone website I found photos of other hobbyists’ work spaces, but they were based on the same way of using the modules, which is placing them along the edge of a desk. I want my tables to be as empty as possible, so I can move them around the workshop. Sometimes my son, Balrog, and Mahon want to make their own gaming scenery, sometimes – play a game, and sometimes I simply invite others to paint together. For such reasons I want to keep as much stuff off my tables as ppossible.

Na stronie HobbyZone znalazłam zdjęcia warsztatów innych malarzy i modelarzy, ale wszystkie one opierają się na tym samym sposobie wykorzystania modułów, czyli zabudowaniu krawędzi biurka. Ja swoje stoły chcę mieć możliwie puste, żeby z łatwością przesuwać je po pracowni. Czasem Balrog – mój syn – z Mahoniem, chcą robić własne tereny do grania, czasem chcą pograć a czasem zapraszam gości na wspólne malowanie i choćby z takich powodów chcę mieć stoły możliwie jak najmniej zastawione.

HobbyZone stuff arrived
HobbyZone stuff still packed.

I needed some time to determine which elements I would need and what to use them for, but in March I received the ordered items and I must admit, they looked a bit overwhelming. It was then that I realized that in order to assemble the things I would have to use the only cheap workforce I had available, which meant Mahon. 😉 (Surprisingly he started with much enthusiasm, but the work still took quite much time). Still I must admit that every next element took less and less time, and the last ones were assembled at the speed of light.

Trochę czasu wymagało określenie które elementy będą mi potrzebne i jak chcę je wykorzystać, ale w marcu dotarły do mnie zamówione elementy i muszę przyznać, że wyglądało to nieco przytłaczająco. Już wtedy zrozumiałam, że do montażu całego tego sprzętu wykorzystam jedyną dostępną mi tanią siłę roboczą w postaci Mahonia 😉 (Ku mojemu zdziwieniu zabrał się do pomocy bardzo ochoczo, ale praca i tak zajęła trochę czasu). Mogę jednak potwierdzić, że z każdym elementem szło mu coraz szybciej, a ostatnie moduły składane były z prędkością światła.

Unpacking the HobbyZone stuff
Unpacking the HobbyZone stuff

I myself made an attempt of “dry” assembling  a few modules (I mean: without gluing) and found I would be able to do it without anyone’s help, and even though I was not as enthusiastic about it as Mahon, with his soul of a modeler, I would need about the same time (even with reading the manuals ;-)))

Sama zrobiłam podejście do montażu kilku elementów “na sucho”, tj. bez klejenia (kleje mnie nie lubią) i okazało się, że sama też bym sobie poradziła i choć nie podeszłam do tego tak entuzjastycznie jak Mahoń – dusza modelarza, to złożenie zajęłoby mi podobny czas (nawet z czytaniem instrukcji obsługi 😉 )

Somebody has to oversee the works!
Somebody has to oversee the works!

Reorganization

The modules were just perfect for tidying up the model-building part of my workshop, where I wanted to create a convenient place for assembling and preparing models. It took complete reorganization – I used to keep some stuff in wardrobes, packes in numerous boxes and cartons, and my tools spread throughout various dark corners of my wardrobes, in cups and boxes. It wasn’t convenient at all, especially that I had to prepare my modeling place every time I wanted to work there. Now I assigned a separate table exactly for the very task, and my whole modeling equipment, like tools, equipment and model parts, I moved into HobbyZone organizers.

Moduły świetnie nadały się do uporządkowania część modelarskiej pracowni, w której chciałam stworzyć sobie warunki do składania i przygotowywania modeli. Wymagało to ode mnie całkowitej reorganizacji – części miałam w szafie popakowane w liczne pudełeczka i kartony, a narzędzia rozsiane po wolnych zakamarkach w szafie, w kubełkach i skrzynkach. Nie było to wygodne, zwłaszcza, że pracując, każdorazowo musiałam sobie szykować stanowisko. Teraz wyznaczyłam sobie osobny stół na cele modelarskie, a całe wyposażenie takie jak narzędzia, sprzęty i części postanowiłam przepakować w organizery z HobbyZone.

Concept for reorganization of my workshop
Concept for reorganization of my workshop

Current state of things

Currently my work place is almost ready (I am still missing one shelf) but the modeling station has already been tested. The difference in comfort is hard to ignore, and I will describe the whole process of creating this place and the modules I used, in the next few posts. And now I need to return to my miniatures, because after all they are the reason of this whole confusion.

Obecnie moje stanowisko jest już prawie gotowe (brakuje mi jednej półki), ale moduły mam wypróbowane. Różnica w komforcie pracy jest nie do przecenienia, a o całym procesie tworzenia tego stanowiska i o poszczególnych elementach napiszę w kilku kolejnych wpisach. Tymczasem wracam do figurek, bo przecież to ze względu na nie wrobiłam się w to całe zamieszanie.

Mostly done with the modeling station
Mostly done with the modeling station – when the additional shelf is in place I will be able to remove the modules from my table at last!

In the next post: more about the tools rack

W następnym wpisie: więcej o stojaku na narzędzia

Undying Dynasties miniatures review

I would like to share my impressions about Tabletop Miniatures Solutions (TMS) 28mm resin miniatures. This is quite new Polish manufacturer but they are already producing line of fine miniatures. For the review I received 4 hero miniatures from their Undying Dynasties line. The figures represent undead Egyptian seletons and mummies. Sounds familiar? Yes – those who remeber (and miss) withdrawed from production GW Tomb Kings line should be satisfied. This figures are designed to be used in the 9th Age Game – a fan-run successor to 8th Edition of Warhammer Fantasy Battle.

The miniatures are hand cast in light grey resin. They are all hand sculpted by really talented sculptors. All those tiny details are astonishing. I cannot wait to cover those figures with paint! Apart from many details, the miniatures have much better body proportions than original Tomb Kings. This means that some of their bones are really thin and fragile, so be carefull when you assemble them! Especially when you pin the miniatures like I do.

Nomarch
Nomarchs were Egyptian high officials and administrators. This particular guy does not look like one sitting by the desk. He carries deadly sword in one hand and cobra in the other one. The miniature comes in couple of well cast parts. There are some tiny air bubbles, but not many. Maybe leaving some of them would make this undead miniature look more natural and aged 😉Death Cult Acolyte
The miniatures with long scroll and ceremonial dagger also looks really nice. I did not notice any cast imperfections.Tomb Architect
This figure carries large axe and long whip (probably to motivate pyramid builders for more intensive work). The miniatures is full of details and is cast really well. The only imperfections are air bubble in his chest and little miscast on his headgear, but nothing that cannot be fixed with a little of Green Stuff.Tomb Harbinger
This one is really a multi kit miniature! He comes with many left and right arm options, including totem, spear, halberd, bow and shield. Hmm, what configuration should I choose…

Harbinger

Here is a set of TMS 20mm square scenic bases in ancient Egyptian theme. They look really interesting – there are some bones and skulls, broken vases, stone blocks. There is even snake and tiny scarabs!

Bases

The miniatures were funded with Indiegogo campaign. Speaking of crowdfunding – TMS are now running Kickstarter campaign to fund their new releases – Vampire Covenant Army. If you would like to increase your miniatures collection with high quality vampire, skeleton and zombie figures, you should check this Kickstarter campaign. On the basis of TMS miniatures I examined, you should not be worried about the miniatures quality.

As you can see I already assembled two of the miniatures: Nomarch and Death Cult Acolyte. As I prefer round bases to square one and I really liked the sculpt of TMS bases, I removed with razor saw tops of two square bases, glued them to plastic round 25mm ones and filled the gaps with Milliput. Assembled miniatures look even better. I will soon paint them so please stay tuned!

Assembled miniatures

Painting workshops – May 2017

How much fun it is to sit in a good company and do some painting:
Jaka to frajda usiąść wspólnie przy pędzlu:
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017
Paintigng workshops - May 2017
Paintigng workshops – May 2017
Paintigng workshops - May 2017
Paintigng workshops – May 2017
I provided the place for the workshop, but the local news and gossip came from Kudłaty, while the more global ones – from Bartek. We also discussed some boardgames, and let’s blame it on Jarek, business matters – because of Christian and Łukasz, and thanks to Mahon we also went into the subject of translations of Tolkien’s works. And just as it always goes – I was the only one who was not guilty of any of these. 😉
Za lokal odpowiadałam ja, ale już za plotki lokalne Kudłaty, a za te ze świata Bartek. Tematy planszówkowe popełniliśmy z winy Jarka, biznesowe z winy Christiana i Łukasza, przez Mahonia ślizgaliśmy się po tłumaczeniach Tolkienowskich, a ja jak zwykle byłam ta niczemu winna 😉
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017
Ah, there was also Balrog – the last man on the battlefield.
Ach był jeszcze z nami Balrog – ostatni schodzący z pola bitwy.
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017
Here is Balrog’s and Mahon’s Blood Bowl painting:
Balroga i Mahonia malowanie Blood Bowla:
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017
Models from Christian’s brush:
Figurki spod pędzla Christiana:
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017
The portable airbrushing stand had to go for the duration of these workshops, and the fact I had the other modules on my wall allowed to move one of the wheeled tabled – the plan was tested, the exam passed!
Ruchome stanowisko do aero wyjechało na czas warsztatów, a moduły na ścianie pozwoliły przykulać spod nich dodatkowy stół – plan wypróbowany, egzamin zdany!
 
Painting workshops - May 2017
Painting workshops – May 2017

The next workshops will be a bit different, as I am preparing a special edition (or maybe more than one ;-)) for those interested…

Następne warsztaty będą trochę inne, ponieważ przygotowuję ich specjalną edycję (może nawet więcej niż jedną ;-)) dla zainteresowanych…