Dissociation break / Przerwa na rozkojarzenie

I had to take a break. Mental dissociation is not a good state for freehand painting.

I said goodbye to my grandma, which started an avalanche of memories somewhere in my mind. And since I was unable to paint, I did some springtime cleaning.  Whenever I try to reorganize the room, I get in a trance of throwing things away. I am an unfulfilled minimalist. I keep wondering if getting rid of records, books and half of my remaining clothes would give the expected result. After all what’s left is sentiments… and is it good or bad to have them?

Musiałam zrobić sobie przerwę. Rozkojarzenie nie sprzyja freehandom.

Pożegnałam się z babcią i gdzieś tam w głowie doszło do lawiny wspomnień. Skoro nie dało się malować, to zrobiłam wiosenne porządki. Zawsze kiedy biorę się za remanent w pokoju, wpadam w ciąg wyrzucania. Jestem niespełnioną minimalistką. Zastanawiam się jednak, czy pozbycie się płyt, książek i połowy z pozostałych ubrań przyniosłoby pożądany efekt? W końcu to co zostało, to sentymenty… to dobrze czy źle mieć je?

Blood Angels Contemptor Dreadnought

Blood Angels Contemptor Dreadnought

While trying to tidy up my photos, I found a few pictures of making the banquet diorama:

Robiąc porządek w zdjęciach, znalazłam troszkę zajawek z robienia biesiady:

Le Banquet from FenryllIt’s a nice and characterful set, which must have been given to me for painting as a reward for painting Judas le comedien 🙂 I was very excited about it until I saw the faces of these models. I don’t know the author of these sculpts, so I may be wrong, but the whole thing left an impression of a great sculptor being hired for not enough money. Instead of eyelids – horizontal rolls over tiny (eye)balls, surfaces roughly carved with a knife without smoothing, etc. But I value character and atmosphere over precise brushwork, I decided not to complain and to enjoy the ambience of this diorama. I enjoyed being able to arrange the models the way I wanted, so I tested a few possible scenes. 🙂

Klimatyczny zestaw, dostałam do pomalowania chyba w nagrodę za pomalowanie Judas le comedien 🙂 Bardzo na niego się cieszyłam, do czasu aż nie zobaczyłam twarzy modeli. Nie znam autora, więc mogę być w błędzie, ale całość sprawiała wrażenie, jakby firma zatrudniła extra rzeźbiarza za zbyt małe wynagrodzenie. Zamiast powiek poprzeczne wałki na kulkach/gałkach ocznych, powierzchnie ciosane nożykiem bez wygładzeń, itp. Ale, że jestem orędowniczą fluffu/klimatu/nastroju ponad precyzję pędzla, postanowiłam nie narzekać i cieszyć się nastrojem dioramy. Fajne było w zestawie to, że modele można dowolnie sadzać, więc scenek wypróbowałam kilka 🙂

working on Le Banquet from Fenryll

palette for Le Banquet from Fenryll

base for Le Banquet from Fenryll     base for Le Banquet from Fenryll

working on Le Banquet from Fenryll

working on Le Banquet from Fenryll

freehand for Le Banquet from Fenryll

Red Thirst continues!

So I am sitting and painting the Contemptor dreadnought:


Siedzę nad dredziem:

Blood Angels Contemptor dreadnought (WIP)

Contemptor dreadnought's arm (WIP)

Contemptor dreadnought's base

Palette

Palette

These are my photos from the last few days. More freehands still to be done (I started today)
I may find these motifs useful;

To fotki z ostatnich dni. Freehandy jeszcze przede mną (dziś zaczęłam)
Być może przydadzą mi się te motywy:

Inspiration

Angels

Sanguinius

Blood Angel

Blood Angels Death Company banner

Angel tattoo

Blood Angels

Angel

I browsed and searched through scores of angels in the last days. Crap. Lots of kitsch.
The best angel of death ever created is in my opinion the one from Hellboy. Do you know any better?

Szukałam/oglądałam w ostatnich dniach dziesiątki aniołów. Kicha. Morze kiczu.
Najlepszy anioł śmierci jaki powstał to dla mnie ten z Hell Boya. Znacie lepszego?

Hellboy II

Blood Angels Contemptor Dreadnought – inspiration

I started the Blood Angels Contemptor Dreadnought outright. I found a suitable base:

Dreda robię od ręki, jest do Blood Angelsów. Mam podstawkę pasującą:

Blood Angels Contemptor dreadnought - WIP

Palette with colors for Contemptor

In my mind I have a picture of a frenzied character, but seen from his own perspective, I want to present his hallucinations. As usually what is in my mind is more like a picture, graphic art… How to deal with it?

I am bloodthirsty!

W głowie obraz postaci ogarniętej szałem, ale bardziej widziany z jego perspektywy, chcę zwizualizować też jego halucynacje. Jak zwykle to co mam w głowie to bardziej grafika… Jak sobie z tym poradzić?

Jestem żądna krwi!

300 Rise of an Empire poster

300 poster

Blood Angels Space MarineBlood Angels Contemptor dreadnought - inspiration

Gosh, Yellow One already did some freehands which were mostly like the ones I planned. But he was first and did it better than I would even dream. So let me follow my idol’s example and also make my model dirty 🙂 But I have to reconsider the concept of my freehands.

Choinka, Yellow One w dużej mierze zastosował takie freehandy, jak ja sobie zaplanowałam. Był pierwszy i zrobił to lepiej niż ja bym sobie zamarzyła. Wezmę przykład z idola i też mojego umorusam 🙂 Za to koncepcję freehandów przemyślę na nowo.

Dreadnought by Yellow One

To be continued…

Ciąg dalszy nastąpi…

Just a shy attempt / Nieśmiała próba

After such a long break in posting I nearly feel I should introduce myself 🙂

So I seem to be the same Ańa… still a red-haired girl with glasses and a paintbrush in her teeth, but probably a better mum.

Oh right! I am teaching my son that he cannot take all of my time and not everything can be done together. We already have the first success: during the last sickness I painted an “oh-so-cool knight who defeated a barracuda” (that unfortunately managed to eat Nemo’s mum, Coral).

So this year’s slogan would be “enjoying having a son”.
But it was not all – thanks to the silence on my blog I managed to reduce my backlog quite much. Now I will gladly return to blogging, but don’t count on long and valuable articles.

If you ever visit the Painting Mum blog again, you may find it dead. But as I said, I want to keep blogging, but now you will get some snippets of information from my life, collection of inspiration for my work, some poor photos from my mobile phone and laconic captions on my blog.
From now on it’s going to be a garbage blog, a scrapbook, for myself.

That’s the decision I made when my three-years-old Balrog (let’s keep the nickname here, because no other represents his personality so well) tried what it’s like to paint miniatures and just as I could expect (after 10 minutes of painting and 15 minutes of brewing mixtures on the mixing plate, only to apply them onto a troll’s skin and… spill them all over the workplace) he judged he’s great at it and it’s very easy for him. So if he’s so great, and I have hard time with it, how can you expect anything more from me?

Maybe one day I will reveal Balrog’s recipes to you.
I will put them somewhere in my notes which will now be published here at ChestOfColors.com but under the same old name, to keep it more confusing 😉

Chest of Colors used to give people motivation and power to comment and discuss, so maybe there you will eventually become more active commenters. I don’t pretend that without your comments this blog will only be my personal scrapbook. I will be satisfied anyway 🙂 but if it’s going to be good for you, well, it’s entirely up to you. The party simply is moving to a new place.

Le Banquet [Fenryll]
The party goes on… / Impreza trwa…

Po takiej przerwie niepisania czuję niemal, że wypada mi się przedstawić 🙂 
Niby jestem tą samą Anią … wciąż jeszcze rudą okularnicą z pędzlem w zębach, choć chyba lepszą mamą.

O właśnie! Uczę syna, że nie może zabierać mi całego czasu i nie wszystko można robić wspólnie. Mamy już pierwszy sukces: podczas ostatniego chorowania pomalowałam “fajniastego rycerza, co pokonał barakudę” (Szkoda, że zdążyła wcześniej zeżreć mamę Nemo – Koral).

Więc ten rok minął mi pod hasłem “nacieszam się synem”.
Choć nie tylko – dzięki minionemu blogowemu milczeniu mogłam podgonić wieeeele zaległości.
Teraz chętnie wrócę do bloga, ale nie liczcie na długie i wartościowe artykuły.

Jeśli jeszcze kiedyś zajrzycie na blog Painting Mum, pewnie zastaniecie martwy blog. Ale jak pisałam, zamierzam dalej pisać. Jednak teraz na moim blogu zobaczycie strzępy informacji z życia, zbiórkę inspiracji do pracy, marne fotki z telefonu i lakoniczne podpisy.
Będzie to od tej pory śmieciowy blog, bo dla mnie.

Tak postanowiłam gdy mój trzyletni Balrog (zostańmy przy tej ksywce, bo żadna inna nie oddaje równie trafnie jego osobowości) sprawdzał ostatnio jak to jest malować figurki i jak mogłam się spodziewać (po 10 minutach malowania i 15 minutach warzenia mikstur na tacce, by potem robić z nich okłady trollowi … i zalać całe stanowisko), uznał że jest w tym świetny i to jest bardzo łatwe dla niego. Skoro on jest świetny, a mnie jest zawsze pod górkę, to ‘z czym do ludzi’.

Może czasem zdradzę Wam receptury Balroga.
Wcisnę je między moje zapiski które od tej pory będę prowadzić na ChestOfColors.com
Pod tą samą nazwą dla zmyły 😉

Chest of Colors dawało kiedyś moc do komentowania i dyskutowania, może tam w końcu się rozpiszecie bo nie ukrywam, że bez Waszych komentarzy ten blog będzie jedynie moim scrapbookiem.
Tak czy inaczej ja będę usatysfakcjonowana 🙂 a co z Wami to tylko od Was zależy. Impreza po prostu przenosi się na nowe miejsce.

How to paint Rasputina – tutorial

I’ve been a great fan of HR Giger‘s art for years. Nothing unusual among us, fantasy and sci-fi fans. But being a miniature painter I always wanted to paint a miniature in a style inspired by HR Giger’s art. When I wondered how to paint Rasputina from Wyrd Games, the concept came to my head…

Everything became clear immediately when I grabbed the base that I chose for the model. The image I had in my head was so strong that I can’t even think about how disappointed I would have been if the customer would have said “no” to my concept.

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

[inset side=left]I wanted the paintings to immediately remind of Giger’s work.[/inset]

But how can you be surprised? If the whole world is so full of Giger references, how can my little head be an exception? I started with what I had a complete idea ready for – the face on the base (from Scibor Monstrous Miniatures).

My intention was not to copy any particular artwork, but more along the lines of using it as inspiration and fitting it into my own compositions. Still I wanted the paintings to immediately remind of Giger‘s work.

Is there anything that I regret now? Oh, yes. The fact that I didn’t decide to put screws in her cheeks. The idea is still on my mind, maybe to be used one day?

How to paint Rasputina’s base

For the base my inspiration were these two paintings:

HR Giger: Debbie I
HR Giger: Debbie I
HR Giger: Li II
HR Giger: Li II

Here’s my initial color palette, the colors that I started with.

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

And the brush that I chose for this part of work. It was going to be fine-detailed painting, so a 3/0 brush from Raphael 8404 series was a good starting point.

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

And off to painting we go…

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

While painting such parts remember to take advantage of being able to rotate your model. Adjust its position so your brushstrokes aren’t too much of a challenge to pull off.

[inset side=right]I turned my model upside down, so the rounded shape didn’t require any corrections.[/inset]

Here I wanted to achieve a nice, rounded finish for the stripes, so I turned my model upside down so I could pull the brush from the top downward, so the rounded shape didn’t require any corrections.

I know that everybody is holding their brush in their own way, so I recommend that you pay attention and observe the way you’re working with your brushes, so that you can take advantage of your own work style. Such little details make painting much more enjoyable and faster.

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

I added little touches like the shadow under the diadem. They may seem to be only minor things in the overall picture, but I found they add a lot to the feel and completeness of the whole paintjob:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

Sometimes I thought it would be better to break the surface into smaller ones somehow. And in fact sometimes I treated this idea quite literally. 😉

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

And this is what my palette looked like by the time I finished painting the head. Much richer than at the beginning, isn’t it? 😉

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

Now here is a photo of the finished head. This photo shows its colors, tints and hues much better than my humble WIP pictures:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina’s cloak: front

Here’s what I started the cloak with:

HR Giger: A. Crowley the Beast 666
HR Giger: A. Crowley the Beast 666

For the cloak I chose motifs that would look good in the composition, but also the ones that I liked more.

Sometimes shapes or edges of the sculpt suggest me where to place those motifs. A photo is always flat, so you may have difficult time noticing the reasons why I placed those details the way I did…

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

When I planned how to place the first three graphic elements, the surrounding space inspired me with its shape and shadows to arrange it this way, with the skull and female body:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

And here’s another motif from Giger, arranged to follow the edge:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

And the lower right part, below Rasputina’s feet, just begged to be painted with those… let’s call them “fishes” for political correctness’ sake:

HR Giger: Vlad Tepes
HR Giger: Vlad Tepes

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

When I covered all the surfaces with freehands, I considered the front of Rasputina’s cloak done:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina’s cloak: back

I got a bit distracted and forgot to catch the earlier stages of painting this element on my photos, so here’s the first shot of this part I managed to get:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

There were two paintings from Giger that were my inspiration for this part of my paintjob:

HR Giger: Spell II
HR Giger: Spell II
HR Giger: Li II
HR Giger: Li II

This time I had to start with some larger shapes, so I started with a larger brush. A 1 from Raphael 8404 series:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

I planned to place the skulls on raised parts of the surface and started painting the weaved pattern. The way I painted it will be easy to follow on the next few photos. Painting such plaiting could be explained in a few points:

[inset side=right]Painting plaiting could be explained in a few repeating points.[/inset]

  • sketching the lines,
  • separating them with the classic black line, creating a chaotic plaiting,
  • glazing over the whole surface,
  • adding more lines,
  • separating them with the classic black line, creating a chaotic plaiting again,
  • adding another layer of highlight on visually more raised lines to emphasize zenithal lighting of the model,
  • glazing over the whole surface again,

… and so on, until I ended up with what you saw on the photo above. See the whole process on the following photos. After this the surface was ready to paint a few skulls on it.

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

To add some color variation between the elements – the skulls and the background, I shaded the skulls with a slight addition of this color:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

Although it is not a huge difference, it brings them a bit forward and sets them off from the background, as you can see on this photo:

Adding the fern

Now that the main model was painted I decided to tweak the base a bit, so I can also show you how I played with the fern:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

Despite all my admiration of this pattern of bases, I must admit that the way those floral motifs are sculpted is not making painting any easier. I decided to cover them a bit, but to tie the real fern a bit more with the sculpted ones, I had to exaggerate a bit on the real thing, making it a bit grotesque:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

[inset side=left]I used strong hair modelling gel to shape the fern[/inset]

As you can see I applied some glazing and then drybrushed highlights on it before applying the fern on the base. Later I only needed to tweak shading a bit, and adjust the shape of my fern.

I used strong hair modelling gel to shape the fern:

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

See how it added some detail and depth to the base?

Finished model

Done! My model was ready.

Now you can see which bits from Giger’s paintings were my inspiration for which parts of my paintjob.

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

Here’s the finished paintjob. I think the question “how to paint Rasputina” has at least one answer now. Not the only one for sure…
But if you happen to have any more questions, feel free to ask them. I will try to answer and offer my help where I can.

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

How to paint Rasputina the Ice Witch (Alternative) - tutorial

I am really curious what you are going to do with your interpretations of this little miniature. Looking forward to seeing your versions!

Want more?

[inset side=right]This special pack includes the tutorial enhanced with even larger photos.[/inset]

Although this is already the whole tutorial that I prepared for you, and I think the size of photos is completely sufficient for understanding the process and concepts behind my paintjob, we prepared some kind of a gift for some of you! Or actually a way of saying THANK YOU to those who offered donations that help us run the website.

This special pack includes the tutorial enhanced with even larger photos. They allow to see details that you might have difficult time spotting even in real life, including flaws, imperfections and often even individual brush strokes.

So if any of you decided to share a donation with us and let us know you are interested in the bonus, and we’ll make it available to you. This is our way of showing our gratitude for supporting us.

Thanks for your interest and enjoy the tutorial!